Basfoliar SP 7-12-40 25kg

  • Producent: COMPO EXPERT
  • Dostępność: Wysyłka w 24h
  • Waga: 25.00 KG
  • Stawka VAT: 8%
Cena: 472,50zł

Ostatnia najniższa cena: 351,00zł

Cena początkowa: 429,30zł

Basfoliar SP 7-12-40 25kg

Mineralny nawóz NPK z mikroskładnikami, rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do nawożenia dolistnego. Produkt przeznaczony przede wszystkim dla roślin w fazie wzrostu generatywnego względnie intensywnego gromadzenia substancji zapasowych. Basfoliar SP 7-12-40 zapewnia roślinom zaopatrzenie w dostępny dolistnie potas. Poprawia wysokość oraz jakość uzyskiwanego plonu.

Skład:
7,0% Azot całkowity N w tym:
7,0% Azot azotanowy NO3
12% Pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie P2O5
40% Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie K2O
2,0% Tlenek magnezu rozpuszczalny w wodzie MgO
4,0% Siarka S
0,011% Bor (B)
0,05% - Mangan (Mn)*
0,019% - Miedź (Cu)*
0,001%- Molibden (Mo)
0,05% - Żelazo (Fe)*
0,02% - Cynk (Zn)*
*mikroskładniki chelatowane EDTA

Zalety stosowania nawozów dolistnych:

  1. Nawożenie dolistne jest najbardziej efektywnym sposobem dostarczenia składników pokarmowych, przede wszystkim mikroskładników.
  2. Dzięki dolistnemu zastosowaniu pełnego zestawu składników zdecydowanej poprawie ulega kondycja roślin, co rzutuje bezpośrednio na jakość i wysokość plonu.
  3. Nawożenie dolistne pozwala na zasilenie roślin nawet w warunkach stresowych, gdy pobieranie przez korzeń jest zakłócone, takich jak susza, zbyt niskie temperatury, presja szkodników lub chorób, itp..
  4. Nawożenie dolistne pozwala w szybki i prosty sposób uzupełnić ewentualne niedobory składników, szczególnie mikroelementów.

 

Ważna informacja
Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w ww. ustawie  o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin  przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie produktu i informacje dotyczące stosowania danego środka ochrony roślin.

 

Stosowanie

Zalecenia dla rolnictwa

Zalecenia dla warzywnictwa i sadownictwa

 

Ważna informacja
Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w ww. ustawie  o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin  przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie produktu i informacje dotyczące stosowania danego środka ochrony roślin.