Funaben Plus 02 WS 450g

  • Producent: Synthos Agro
  • Dostępność: Wysyłka w 24h
  • Waga: 0.50 KG
  • Stawka VAT: 8%
Cena: 29,00zł

Ostatnia najniższa cena: 29,00zł

Cena początkowa: 55,60zł

Funaben Plus 02 WS 450g

Funaben Plus 02 WS jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia ozimego i jarego przed chorobami grzybowymi.

Zawartość substancji czynnej:
tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 20 g/kg (2%)
 

SPORZĄDZANIE ZAWIESINY I TECHNIKA ZAPRAWIANIA
Na 100 kg materiału siewnego stosować zawiesinę wodną sporządzoną ze 150 g Funabenu Plus 02 WS i 0,9 l wody na 100 kg ziarna.
Zawiesinę sporządzić w osobnymnaczyniu. Naczynie wypełnić najpierw zalecaną ilością wody, następnie dodać odpowiednią ilość Funabenu Plus 02 WS niemieszając, aż do opadnięcia środka na dno. Dopiero wówczas zawiesinę dokładnie wymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki włączając automatyczne mieszadło. Zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.

ZALECENIA STOSOWANIA

  •  Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
  • Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
  • Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
  • Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.
  • Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.
  • Zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.

Etykieta produktu

Ważna informacja
Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w ww. ustawie  o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin  przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie produktu i informacje dotyczące stosowania danego środka ochrony roślin.