Decis Mega 50EW 1L

  • Producent: Bayer
  • Dostępność: Wysyłka w 24h
  • Waga: 1.30 KG
  • Stawka VAT: 8%
Cena: 191,00zł

Ostatnia najniższa cena: 191,00zł

Cena początkowa: 191,00zł

Decis Mega 50EW 1L

Decis Mega 50 EW jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo.

Zawartość substancji czynnej:
deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,80 %).

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Truskawka, pomidor - 3 dni.
Ziemniak, jabłoń, śliwa, wiśnia, czereśnia, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, aronia, borówka wysoka, malina, jeżyna, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska, brokuł, kalafior, marchew, fasola uprawiana na świeże nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona, groch uprawiany na świeże nasiona, groch uprawiany na suche nasiona, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki – 7 dni.
Burak cukrowy, pszenica ozima, jęczmień jary - 30 dni.
Rzepak jary, rzepak ozimy - 45 dni.
Róża - nie dotyczy.

Uwagi

  1. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie zalecane insektycydy z innych grup chemicznych.
  2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. W temperaturze wyższej zabiegi wykonywać pod koniec dnia.
  3. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza kłująco-ssących) zabieg wykonać dokładnie, tak aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
  4. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy w odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
  5. W przypadku opryskiwania roślin pokrytych nalotem woskowym (np. kapusty) do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający.

 

Ważna informacja
Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w ww. ustawie  o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin  przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie produktu i informacje dotyczące stosowania danego środka ochrony roślin.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

ROŚLINY ROLNICZE

Burak cukrowy
Mszyca burakowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha.
Termin stosowania: stosować z chwilą zasiedlenia roślin przez uskrzydlone mszyce, przed pojawieniem się kolonii.
Liczba zabiegów: 1.
 

Pchełka burakowa, drobnica burakowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha.
Termin stosowania: stosować w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
Liczba zabiegów: 1.
 

Śmietka ćwikłanka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha.
Termin stosowania: stosować tuż po pojawieniu się pierwszych symptomów obecności szkodnika (najczęściej faza 2-4 liści buraka).
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenica ozima, jęczmień jary
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,125 l/ha.
Termin stosowania: stosować po wykłoszeniu nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
 

Skrzypionki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,125 l/ha.
Termin stosowania: stosować od początku wylęgania się larw.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Ziemniak
Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,15 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Rzepak ozimy
Gnatarz rzepakowiec
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: stosować po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność larw wynosi: 1 larwa na 1 roślinie (na rzepaku ozimym jesienią).
 

Chowacz brukwiaczek
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: stosować zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak ozimy, rzepak jary
Pchełki ziemne, pchełka rzepakowa.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
 

Słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Termin stosowania: stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu.
 

Szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
 

Mszyca kapuściana
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: stosować w okresie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
W rzepaku ozimym maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-21 dni.
Zaleca się wykonanie maksymalnie 3 zabiegów, w tym 1 zabiegu jesienią i 2 zabiegów wiosną.
W rzepaku jarym maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

ROŚLINY SADOWNICZE

Jabłoń
Kwieciak jabłkowiec
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania: stosować tuż przed pękaniem lub w czasie pękania pąków jabłoni. Zabieg wykonywać w dni słoneczne, przy temperaturze co najmniej 120C.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
 

Mszyca jabłoniowa
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania: stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Śliwa
Mszyce
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania: stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie środka z dalszej części etykiety: 2.

Porzeczka czarna
Mszyce
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania: stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie
środka z dalszej części etykiety: 2.

Truskawka
Kwieciak malinowiec
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania: stosować przed kwitnieniem, w okresie pojawienia się chrząszczy.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie
środka z dalszej części etykiety: 2.

ROŚLINY WARZYWNE

Pomidor uprawiany w gruncie
Stonka ziemniaczana
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: stosować w okresie pojawienia się chrząszczy lub wylęgania się larw.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

Kapusta głowiasta biała
Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: stosować w okresie wylęgania się gąsienic.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie środka z dalszej części etykiety: 2.

ROŚLINY OZDOBNE

Róża (w gruncie)
Mszyca różano-szczeciowa
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,025% (25 ml środka w 100 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,015-0,025% (15-25 ml środka w 100 l wody).
Termin stosowania: stosować po zauważeniu szkodnika.
 

Skoczek różany
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,025% (25 ml środka w 100 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,015-0,025% (15-25 ml środka w 100 l wody).
Termin stosowania: stosować po stwierdzeniu występowania szkodnika.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

ROŚLINY SADOWNICZE

Porzeczka czarna
Zwójka różóweczka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pierwszy liść jest rozwinięty do końca fazy kwitnienia (BBC 11-69).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie
środka z wcześniejszej części etykiety: 2.

Porzeczka czerwona, porzeczka biała, borówka wysoka
Mszyce, zwójka różóweczka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pierwszy liść jest rozwinięty do końca fazy kwitnienia (BBC 11-69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Aronia
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii, od fazy gdy pierwszy liść jest rozwinięty do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Omacnica jarzębianka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania: zabieg przeprowadzić wiosną, gdy szkodnik żeruje w kwiatostanach wyjadając pąki kwiatowe, w fazie od początku rozwoju kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Malina, jeżyna
Mszyce, Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła), pryszczarek namalinek łodygowy, przeziernik malinowiec
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od końca fazy kwitnienia do końca fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 68-85).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Truskawka
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc od końca fazy rozwoju pędów rozłogowych do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 49-81).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
 

Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła), zwójka różóweczka oraz inne zwójki, zmienniki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od końca fazy rozwoju pędów rozłogowych do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 49-81).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie środka z wcześniejszej części etykiety: 2.

Śliwa
Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,25 l/ha.
Termin stosowania: zabieg przeprowadzić w 3-4 dni po odłowach na pułapki feromonowe lub lepowe, od fazy wzrostu zawiązków owocowych, do końca fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 76-89).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
 

Owocnica zółtoroga, owocnica jasna
Termin stosowania: stosować po odłowach na pułapki lepowe, w końcowej fazie opadania płatków kwiatowych (BBCH 67-69).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,25 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie środka z wcześniejszej części etykiety: 2.

Wiśnia, czereśnia
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,25 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wzrostu pędu głównego do końca fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 31-89).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
 

Nasionnica trześniówka, Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania: zabieg przeprowadzić w 3-4 dni po odłowach na pułapki feromonowe lub lepowe, gdy owoc osiąga 60-90 % typowej wielkości (BBCH 76-79).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

ROŚLINY WARZYWNE

Kapusta głowiasta biała
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 11-49).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie środka z wcześniejszej części etykiety: 2.

Kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta pekińska
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 11-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Marchew
Mszyce
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 11-49).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
 

Połyśnica marchwianka
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po odłowach na tablice lepowe, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 11-49).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do początku fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 11-49).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
 

Strąkowiec grochowy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu szkodnika
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Fasola uprawiana na świeże nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do początku fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 11-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki
Śmietka cebulanka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po odłowach na pułapki zapachowe lub feromonowe, od początku fazy wyraźnie widocznego pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 11-49).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
 

Wciornastki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po odłowach na pułapki lepowe, od początku fazy wyraźnie widocznego pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 11-49).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

 

Ważna informacja
Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w ww. ustawie  o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin  przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie produktu i informacje dotyczące stosowania danego środka ochrony roślin.