Cindo Extra 050 EW 1L

  • Producent: Agri
  • Dostępność: Wysyłka w 24h
  • Waga: 1.50 KG
  • Stawka VAT: 8%
Cena: 302,40zł

Ostatnia najniższa cena: 302,40zł

Cena początkowa: 302,40zł

Cindo Extra 050 EW 1L

Fungicyd w formie emulsji oleju w wodzie o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

Zawartość substancji czynnej:
cyflufenamid – związek z grupy fenyloacetamidów - 50 g/l (5,32%).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime - 48 dni.
Jabłoń, grusza – 14 dni.
Winorośl – 21 dni.
Rośliny ozdobne – nie dotyczy

UWAGI

  1. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
  2. Przed zastosowaniem środka w celu zwalczania mączniaka prawdziwego w uprawie roślin ozdobnych zaleca się wykonać na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

 

Ważna informacja
Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w ww. ustawie  o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin  przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie produktu i informacje dotyczące stosowania danego środka ochrony roślin.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek stosuje się przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych.

Pszenica ozima
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 – 59).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku ryzyka dużego nasilenia choroby.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 28 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pszenica jara
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 – 59).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku ryzyka dużego nasilenia choroby.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Uwaga:
W uprawie pszenicy ozimej i pszenicy jarej środek ogranicza występowanie następujących chorób: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.

Pszenżyto ozime
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku
fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 – 59).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku ryzyka dużego nasilenia choroby.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 28 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Uwaga:
W uprawie pszenżyta ozimego środek ogranicza występowanie następujących chorób: brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septoriozy liści.

Jęczmień ozimy
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 – 59).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku ryzyka dużego nasilenia choroby.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 28 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień jary
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 – 59).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku ryzyka dużego nasilenia choroby.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Uwagi:
W uprawie jęczmienia jarego środek ogranicza występowanie następujących chorób: plamistość siatkowa liści jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż.
W uprawie jęczmienia ozimego środek ogranicza występowanie następujących chorób: plamistość siatkowa liści jęczmienia, rynchosporioza zbóż.

Jabłoń
Mączniak jabłoni
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 - 0,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy różowego pąka do końca fazy gdy owoce osiągają połowę typowej wielkości (BBCH 57-75).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku ryzyka dużego nasilenia choroby.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-14 dni.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLINW UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Grusza
Mączniak prawdziwy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 - 0,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy gdy pierwsze liście są całkowicie wykształcone do fazy gdy owoc jest dojrzały do zbioru (BBCH 19-87).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku ryzyka dużego nasilenia choroby.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-14 dni.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Winorośl
Mączniak prawdziwy winorośli
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od końca fazy gdy widoczne są zielone końce pędów do końca fazy gdy większość jagód styka się ze sobą
(BBCH 09-79).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku ryzyka dużego nasilenia choroby.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 400-1600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Rośliny ozdobne uprawiane w szklarni
Mączniaki prawdziwe
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Ważna informacja
Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w ww. ustawie  o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin  przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie produktu i informacje dotyczące stosowania danego środka ochrony roślin.